Selasa, 10 Mei 2016

·         CURHAT NGENAAN KAULINAN BARETO 
JENG KIWARI
"Rada haneeul ka pilem si boy teh..!!"
Tangtos na urang sadaya arapal kana lalakon si boy anu aya di anak jalanan ceneul RCTI... alus sabener na mah eta lalakon teh, keur mah kasep bari sok nulungan saha we nu kudu di tulungan.
Tapi da sabenernamah barudak urang tong waka kudu diwanohkeun jeung lalakon nu beunghar, boga motor badag, rejeng adegan kekerasana eta...
Ngadag ngadag barudak jaman ayeuna anu smp malihan mah sd tos rea marake motor badag, da hayang jadi jawara kawas si boy,, kadang nu kolot na beunghar mah di pangmeulikeun we eta motor badag pamenta si budak. Bari teu di titenan jeung teu aya deui perhatosan kunaon jeung keur naon eta budak hayang boga motor badag, da sibuk bisnis tea kolot na, "nu penting mah budak bungah". meren...
Padahal mah eta teh ngajurumuskeun si budak seuna anclum asup ka jalanan anu tungtung gabung jeung club motor, anu sababarahana rada lumpat kana kata anarkis...
Kuring mah sok hayang balik kajaman harita, mangsa jalan raya teh acan rea ku motor, nu make kareta mesin ontel (sesebutan sapeda baheula) ge acan pati rea da kasebat barang mahal bareto mah, malihan mah nu kagungan wahon ge( sesebatan mobil baheula) kaitung keneh ku curuk.
Baheula mah meren, da kuring ge teu kungsi ngalaman... si kolot teh baralik ngebon tengah poe teh mawa suluh jeung awi, salian keur masak eta suluh jeung awi, si awi teh di pake nyieun rorodaan keur si budak, saking hayang mere bungah ka budak na.. Nyieun rorodaan na teh di barengan ku budak na nu alewoh loba tatanya, bari di baturan ku indung na nu keur nyiaran adi na sabari nyaneut kulub sampe hasil kebon bapak na nu di haneutan ku cai enteh panas tina teko nu baheula mah kendi keneh. Lumpat kasorenakeun si rorodaan teh geus jadi, si bapak ngajarkeun kabudak make eta kaulinan bari sasakali pangadorongkeun. ngarasa geus bisa, eta si budak ngajak adi na nu keur di siaran ku indung na, make eta rorodaan bari di pangadorongkeun sakali ewang,
Teu lila babaturan eta budak teh ngariung di eta buruan da ningali aya kaulinan rorodaan eta.. bari ngadodorong adi na, eta si budak balakecrakan jeung babaturana nunutur ngadorong eta rorodaan nu di tumpakan ku rayi na tea..
Beuh... ki dulur... meren iyeu nya nu di sebut silih asah, silih asih, silih asuh teh,, Bapak na nga Asah, ngajarkeun pikeun budak na bisa ngarobah hasil bumi sangkan jadi rorodaan nu boga fungsi leuwih, Indung na Mika asih ka Salaki jeung kanu jadi budak mang nyuguhkeun Sampe jeung cai enteh pikeun ngahaneutan eta suasana. Si budak ngasuh adi na pikeun anteng naek eta rorodaan nepika tatangga na, babaturan eta budak milu resep pangasuhkeun adi na nu keur naek eta rorodaan..
Geus hese ayeuna mah ki dulur manggih suasana kitu teh.. bapak na saribuk di kantor, indung aya oge anu karir, si budak na mah meren tinggal narimaan duit ti kolot na we, bari kolot na teu apal eta duit ku si budak di pake naon....
Ah... urang mah kudu ngalobakeun Husnudon we, hade sangka. Mudah mudahan eta barudak zaman kiwari teh bisa ngajagi amanah ti kolot na anu eunya da saribuk so teh pikeun kamajuan barudak na..
Pun sampun kuring neda rea pangampura bilih dina basa atawa caritaan nu ku kuring serat ti luhur aya tutur saur teu ngajalur nu di caturkeun, rejeung teu merenah kana manah nu maca iyeu carita.. Anggap we iyeu mah curhatan pangeling ka diri abdi pribadi, rejeung sing aya panggugah ka baraya salerea sangkan urang teh tong kabawa teuing ku arus moderenisasi, arus pasar global. Sing panceg dina jalur pangwaris urang salaku ajen inajen ki sunda anu amis budi gemah ripah repeh rapih..

Cag...
WASAALAMUALAIKUM WR. WB

Kamis, 07 Februari 2013


Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran
Pun, sapun kula jurungkeun
Mukakeun turub mandepun
Nyampeur nu dihandeuleumkeun
Teundeun poho nu baréto
Nu mangkuk di saung butut
Ukireun dina lalangit
Tataheun di jero iga!
Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu, najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun, ngilu hirup jadi balangsak, ngilu rudin bari lapar. Dia mudu marilih, pikeun hirup ka hareupna, supaya engké jagana, jembar senang sugih mukti, bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari, tapi Pajajaran anu anyar, nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang. Sabab pikeun ngaing, hanteu pantes jadi Raja, anu somah sakabéhna, lapar baé jeung balangsak.”

Selasa, 13 November 2012


UNSUR – UNSUR SENI RUPA

Seni rupa di bangun oleh sejumlah unsur yang membentuk kesatuan yang padu sehingga karyanya dapat dinikmati secara utuh


I.                  GARIS
Bentuk Garis bermacam – macam, yaitu lurus, lengkung, garis patah – patah, bergelombang, dan berputus – putus

Garis juga memberikan kesan tertentu sehingga dapat digunakan secara perlambangan


Senin, 12 November 2012


MUSIK

FUNGSI DAN LATAR BELAKANG MUSIK

Seni musik merupakan cabang seni yang menggunakan media bunyi sebagai alat pengungkapan ekspresi senimannya.
Kata musik berasal dari terjemahan Bahasa Inggris MUSIC, Belanda Muziek,
dan menurut dari beberapa sumber, musik berasal dari nama sekumpulan dewi kesenian Yunani Purba Musae dan dari kata inilah lahir istilah musik, music, musique, dan muziek.
Dalam peristilahan nusantara, Indonesia memiliki peristilahan sendiri untuk seni musik ini, yakni karawitan
Namun dalam penerapannya istilah karawitan ini hanya berlaku untuk seni musik tradisi saja seperti karawitan Sunda, Jawa, Bali, Minang Dsb.


Kamis, 11 Oktober 2012SEJARAH

PERKEMBANGAN SENI RUPA


PERIODE SEJARAH SENI RUPA
1. Seni Rupa Zaman Prasejarah
2. Seni Rupa Zaman Abad Pertengahan
3. Seni Rupa Zaman Renaisance
4. Seni Rupa Zaman Barok & Rokoko
5. Seni Rupa Abad Ke – 19
6. Seni Rupa Abad Ke – 20 

Senin, 08 Oktober 2012

ALIRAN SENI RUPA
ALIRAN - ALIRAN SENI RUPA


ALIRAN DALAM SENI RUPA ABAD KE 19


KLASISME 


Adalah aliran seni rupa yang mengacu kepada keindahan dan kesempurnaan bentuk dimana lambang – lambang kehidupan di wujudkan dalam bentuk – bentuk sempurna dan indah. 

Sebagai contoh, wujud dewa selalu di gambarkan sebagai pria tampan dan bijaksana, Dewi Venus digambarkan sebagai wanita cantik dan sempurna
Mengiringi kelahiran klasisme, muncul pula aliran – aliran yang mengacu kepada zaman klasik dengan di awali kata neo, seperti Neo Gotic, Neo Renaisance, Neo Barok, Dsb.


Rabu, 03 Oktober 2012

CARITA PONDOKCarita pondok
Carita pondok atawa mindeng disingkat minangka carpon nyaéta hiji wangun prosa naratif fiktif. Carita pondok condong munel sarta langsung dina tujuanana dibandingkeun karya-karya fiksi anu leuwih panjang, kawas novella (dina pengertian modern) sarta novel. Alatan singgetna, carita-carita pondok hasil ngandelkeun téknik-téknik sastra kawas inohongplottémabasa sarta insightsacara leuwih lega dibandingkeun jeung fiksi anu leuwih panjang. Caritana bisa mangrupa sagala rupa jenis.
Carita pondok asalna tina anekdot, hiji kaayaan anu digambarkan singget anu kalawan gancang anjog kana tujuanana, paralel jeung talari carita lisan. Kalawan mecenghulna novel anu realistis, carita pondok mekar minangka hiji miniatur, contona dina carita-carita karya E.T.A. Hoffmann sarta Anton Chekhov

Sajarah

Asal-usul

Carita pondok asal-muasalna mah tina talari carita lisan anu ngahasilkeun carita-carita kawentar kayaning Iliad sarta Odyssey karya Homer. Carita-carita eta ditepikeun dina wangun puisi anu mibanda wirahma, kalayan wirahma anu mibanda fungsi minangka pakakas pikeun nulungan jalma pikeun nginget caritana. Bagian-bagian singget tina ieu carita teh, dipuseurkeun kana naratif-naratif individu anu bisa ditepikeun dina hiji kasempetan pondok. Sakabéh caritana kakara katémbong saupama sakabéh bagean caritana geus ditepikeun.