Kamis, 07 Februari 2013


Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran
Pun, sapun kula jurungkeun
Mukakeun turub mandepun
Nyampeur nu dihandeuleumkeun
Teundeun poho nu baréto
Nu mangkuk di saung butut
Ukireun dina lalangit
Tataheun di jero iga!
Saur Prabu Siliwangi ka balad Pajajaran anu milu mundur dina sateuacana ngahiang : “Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu, najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun, ngilu hirup jadi balangsak, ngilu rudin bari lapar. Dia mudu marilih, pikeun hirup ka hareupna, supaya engké jagana, jembar senang sugih mukti, bisa ngadegkeun deui Pajajaran! Lain Pajajaran nu kiwari, tapi Pajajaran anu anyar, nu ngadegna digeuingkeun ku obah jaman! Pilih! ngaing moal ngahalang-halang. Sabab pikeun ngaing, hanteu pantes jadi Raja, anu somah sakabéhna, lapar baé jeung balangsak.”

Selasa, 13 November 2012


UNSUR – UNSUR SENI RUPA

Seni rupa di bangun oleh sejumlah unsur yang membentuk kesatuan yang padu sehingga karyanya dapat dinikmati secara utuh


I.                  GARIS
Bentuk Garis bermacam – macam, yaitu lurus, lengkung, garis patah – patah, bergelombang, dan berputus – putus

Garis juga memberikan kesan tertentu sehingga dapat digunakan secara perlambangan


Senin, 12 November 2012


MUSIK

FUNGSI DAN LATAR BELAKANG MUSIK

Seni musik merupakan cabang seni yang menggunakan media bunyi sebagai alat pengungkapan ekspresi senimannya.
Kata musik berasal dari terjemahan Bahasa Inggris MUSIC, Belanda Muziek,
dan menurut dari beberapa sumber, musik berasal dari nama sekumpulan dewi kesenian Yunani Purba Musae dan dari kata inilah lahir istilah musik, music, musique, dan muziek.
Dalam peristilahan nusantara, Indonesia memiliki peristilahan sendiri untuk seni musik ini, yakni karawitan
Namun dalam penerapannya istilah karawitan ini hanya berlaku untuk seni musik tradisi saja seperti karawitan Sunda, Jawa, Bali, Minang Dsb.


Kamis, 11 Oktober 2012SEJARAH

PERKEMBANGAN SENI RUPA


PERIODE SEJARAH SENI RUPA
1. Seni Rupa Zaman Prasejarah
2. Seni Rupa Zaman Abad Pertengahan
3. Seni Rupa Zaman Renaisance
4. Seni Rupa Zaman Barok & Rokoko
5. Seni Rupa Abad Ke – 19
6. Seni Rupa Abad Ke – 20 

Senin, 08 Oktober 2012

ALIRAN SENI RUPA
ALIRAN - ALIRAN SENI RUPA


ALIRAN DALAM SENI RUPA ABAD KE 19


KLASISME 


Adalah aliran seni rupa yang mengacu kepada keindahan dan kesempurnaan bentuk dimana lambang – lambang kehidupan di wujudkan dalam bentuk – bentuk sempurna dan indah. 

Sebagai contoh, wujud dewa selalu di gambarkan sebagai pria tampan dan bijaksana, Dewi Venus digambarkan sebagai wanita cantik dan sempurna
Mengiringi kelahiran klasisme, muncul pula aliran – aliran yang mengacu kepada zaman klasik dengan di awali kata neo, seperti Neo Gotic, Neo Renaisance, Neo Barok, Dsb.


Rabu, 03 Oktober 2012

CARITA PONDOKCarita pondok
Carita pondok atawa mindeng disingkat minangka carpon nyaéta hiji wangun prosa naratif fiktif. Carita pondok condong munel sarta langsung dina tujuanana dibandingkeun karya-karya fiksi anu leuwih panjang, kawas novella (dina pengertian modern) sarta novel. Alatan singgetna, carita-carita pondok hasil ngandelkeun téknik-téknik sastra kawas inohongplottémabasa sarta insightsacara leuwih lega dibandingkeun jeung fiksi anu leuwih panjang. Caritana bisa mangrupa sagala rupa jenis.
Carita pondok asalna tina anekdot, hiji kaayaan anu digambarkan singget anu kalawan gancang anjog kana tujuanana, paralel jeung talari carita lisan. Kalawan mecenghulna novel anu realistis, carita pondok mekar minangka hiji miniatur, contona dina carita-carita karya E.T.A. Hoffmann sarta Anton Chekhov

Sajarah

Asal-usul

Carita pondok asal-muasalna mah tina talari carita lisan anu ngahasilkeun carita-carita kawentar kayaning Iliad sarta Odyssey karya Homer. Carita-carita eta ditepikeun dina wangun puisi anu mibanda wirahma, kalayan wirahma anu mibanda fungsi minangka pakakas pikeun nulungan jalma pikeun nginget caritana. Bagian-bagian singget tina ieu carita teh, dipuseurkeun kana naratif-naratif individu anu bisa ditepikeun dina hiji kasempetan pondok. Sakabéh caritana kakara katémbong saupama sakabéh bagean caritana geus ditepikeun.

Selasa, 07 Agustus 2012

50 "Tatarucingan Sunda" tah Mank !!


tatarucingan sunda
Ieu yeuh 50 Tatarucingan Sunda tah mank !! saha wae anu bade hereuy sareng pun anak atawa dulur sadaya, biasana song milarian ide - ide kanggo eta pangulinan, tah ieu yeuh mank sakumpulantatarucingan sunda anu ku abi di candak ti blog na tatangga sabelah.. mudah-mudahan rame nyak mank.. so atuh check this out 50 "Tatarucinga Sunda" tah Mank !!


Ieu Soal tatarucinga sunda na :
1. Make baju bodas lain dokter, make topi hejo lain tentara.
2. Hayam naon anu sukuna sarebu?
3. Diubek diteangan, geus kapanggih dipiceun. Naon?
4. Naon sababna lamun tumpak mobil sok nundutan?
5. Sato naon anu teu bisaeun mundur?
6. Bangku naon anu bisa didahar?
7. Cing pangnyebutkeun 5 rupa ngaran bungbuahan anu sok didahar, sakali nyebut!